Tag Archive: แสดงความยินดี

แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ และสำเร็จการศึกษา

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ และสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๖ ระดับภาค

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ ในระดับภาค

แสดงความยินดีกับ ผอ.ฉันทิชย์ ศรีทอง ได้รับรางวัล ครุคุณธรรม

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายฉันทิชย์ ศรีทอง ที่ได้รับรางวัล คุรุคุณธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ