Tag Archive: สวดมนต์

ทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๕

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙