Tag Archive: ศิลปหัตถกรรม

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๖ ระดับภาค

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ ในระดับภาค