Tag Archive: วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเอนกประสงค์