Tag Archive: รางวัลศิลปหัตถกรรม

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ