Tag Archive: รางวัล

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๖ ระดับภาค

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ ในระดับภาค

รับรางวัลโรงเรียนรักษาวัฒนธรรมดีเด่น

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เข้ารับรางวัล “โรงเรียนรักษาวัฒนธรรมดีเด่น”