กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ สายชั้น ม.๑

คณะครูและนักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์