Tag Archive: ชำนาญการพิเศษ

แสดงความยินดีกับครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ