สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (สี)

ตราประจำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (ขาวดำ)

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๓๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศขณะนั้น) ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์” และทรงมีพระราชานุญาตให้ใช้นามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกรวงผึ้ง – ดอกไม้ประจำ รร.อนุราชประสิทธิ์

ดอกรวงผึ้ง
ซึ่ง “ต้นรวงผึ้ง” เป็นพรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีวันเสด็จพระราชสมภพ และดอกรวงผึ้งจะผลิดอกสีเหลืองบานสะพรั่งในราวเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งตรงกับช่วงวันพระราชสมภพพอดี หากคราใดที่พระองค์ท่านเสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง-สีฟ้า (สีประจำ รร.อนุราชประสิทธิ์)

สีเหลือง – สีฟ้า
สีเหลือง  เป็นสีประจำพระชนมวารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร (เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕)

คติพจน์ประจำโรงเรียน
เทิดทูนสถาบัน  ยึดมั่นคุณธรรม
ล้ำเลิศวิชาการ  สร้างสรรค์ระเบียบวินัย

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระศรีศากยะทศพลญาณ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนของพระราชา