ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เรื่อง ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Related posts:

ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน