ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เรื่อง ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐