แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ และสำเร็จการศึกษา

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ และสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

แสดงความยินดี ครูเลื่อนวิทยฐานะ

แสดงความยินดี ครูเลื่อนวิทยฐานะ