กิจกรรม ออกกำลังกายประจำสัปดาห์

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมกันออกกำลังกายประจำสัปดาห์