แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ครูดี ไม่มีอบายมุข

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข

ครูดี ไม่มีอบายมุข