แสดงความยินดีกับ ผอ.ฉันทิชย์ ศรีทอง ได้รับรางวัล ครุคุณธรรม

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายฉันทิชย์ ศรีทอง ที่ได้รับรางวัล คุรุคุณธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลครุคุณธรรม

รางวัลครุคุณธรรม

Related posts:

แสดงความยินดีกับครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ
รับรางวัลโรงเรียนรักษาวัฒนธรรมดีเด่น
แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ และสำเร็จการศึกษา