แสดงความยินดีกับ ผอ.ฉันทิชย์ ศรีทอง ได้รับรางวัล ครุคุณธรรม

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายฉันทิชย์ ศรีทอง ที่ได้รับรางวัล คุรุคุณธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลครุคุณธรรม

รางวัลครุคุณธรรม