กิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียน

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

กีฬาสี ๒๕๕๙

กีฬาสี ๒๕๕๙

กีฬาสี ๒๕๕๙

Related posts:

กิจกรรมวันภาษาไทย สายชั้นมัธยมศึกษา
วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อนุราชฯ เกม ปีการศึกษา ๒๕๖๐