กิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียน

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

กีฬาสี ๒๕๕๙

กีฬาสี ๒๕๕๙

กีฬาสี ๒๕๕๙

Related posts:

กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ สายชั้น ม.๑
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๑
ค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ป.๕