กิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียน

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

กีฬาสี ๒๕๕๙

กีฬาสี ๒๕๕๙

กีฬาสี ๒๕๕๙