ครัวกระทรวงศึกษาธิการ “ทำดีเพื่อพ่อ จากใจโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์”

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมกันทำข้าวต้มมัด ข้าวกล่อง ตามนโยบาย ครัวกระทรวงศึกษาธิการ “ทำดีเพื่อพ่อ จากใจโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์” เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่เดินทางมาเคารพพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง

ทำดีเพื่อพ่อ จากใจโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ทำดีเพื่อพ่อ จากใจโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ทำดีเพื่อพ่อ จากใจโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ทำดีเพื่อพ่อ จากใจโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ทำดีเพื่อพ่อ จากใจโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ทำดีเพื่อพ่อ จากใจโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ทำดีเพื่อพ่อ จากใจโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ทำดีเพื่อพ่อ จากใจโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ทำดีเพื่อพ่อ จากใจโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์