ยินดีต้อนรับ รองฯ ศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ยินดีต้อนรับ รองฯ ศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยความยินดียิ่ง

รองฯศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์

รองฯศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์

รองฯศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์

รองฯศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์

รองฯศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์