ถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมาหาธีรราชเจ้า

วันมหาธีรราชเจ้า

วันมหาธีรราชเจ้า

วันมหาธีรราชเจ้า

Related posts:

พิธีสวนสนามลูกเสือ คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ
ตารางสอบกลางภาคที่ ๑/๒๕๖๐