ถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมาหาธีรราชเจ้า

วันมหาธีรราชเจ้า

วันมหาธีรราชเจ้า

วันมหาธีรราชเจ้า