พิธีถวายความอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดชฯ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

ถวายอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ ๙

ถวายอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ ๙

ถวายอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ ๙

Related posts:

อบรมครูและนักเรียนแกนนำเพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้
อบรมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แสดงความยินดีกับ นส.เจนนิสา จันทะเวหา