กิจกรรมร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี ๒๕๕๙

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรม “ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี” ณ อาคารเอนกประสงค์

ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี

ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี

ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี

ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี

ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี

ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี

Related posts:

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๓
ทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๕
ค่ายบูรณาการ ป.๓