กิจกรรมร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี ๒๕๕๙

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรม “ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี” ณ อาคารเอนกประสงค์

ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี

ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี

ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี

ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี

ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี

ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี