กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเอนกประสงค์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

Related posts:

ทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๕
กิจกรรม "ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑"
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.๒