รับรางวัลโรงเรียนรักษาวัฒนธรรมดีเด่น

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เข้ารับรางวัล “โรงเรียนรักษาวัฒนธรรมดีเด่น”

รางวัล รร. รักษาวัฒนธรรมดีเด่น

รางวัล รร. รักษาวัฒนธรรมดีเด่น

Related posts:

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ครบ ๗๐ ปี
ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ใบสมัคร อบจ.นนท์เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบคัดเลือก