กิจกรรม STOP TEEN MOM

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์แนะแนวโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรม STOP TEEN MOM หยุดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม ๑

Stop Teen Mom

Stop Teen Mom

Stop Teen Mom