กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับ ป.๖

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

ป.๖ ทำบุญตักบาตร