กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับ ป.๖

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

Related posts:

ค่าย ENGLISH CAMP KG ๒๐๑๖ โครงการ MEP
กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐