กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับ ป.๖

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

ป.๖ ทำบุญตักบาตร

Related posts:

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรมพัฒนาจิต ป.๖