กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชสิทธิ์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ๑๐ สิงหาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

Related posts:

กิจกรรม STOP TEEN MOM
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ ๙
อนุราชฯ เกม ปีการศึกษา ๒๕๖๐