กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชสิทธิ์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ๑๐ สิงหาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

Related posts:

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
กิจกรรมวันอาเซียน
อนุราชฯ เกม ปีการศึกษา ๒๕๖๐