ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) ณ อาคารเอนกประสงค์

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙