ค่ายกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๓

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จัดค่ายกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

Related posts:

พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ค่าย ENGLISH CAMP KG ๒๐๑๖ โครงการ MEP
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙