กิจกรรมวันภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ๒๙ กรกฎาคม ณ อาคารเอนกประสงค์

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙