กิจกรรมวันภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ๒๙ กรกฎาคม ณ อาคารเอนกประสงค์

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

Related posts:

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับ ป.๖
ถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙