กิจกรรมวันภาษาไทย สายชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

Related posts:

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๓
กิจกรรมร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี ๒๕๕๙
กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐