กิจกรรมวันภาษาไทย สายชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย