กิจกรรมวันภาษาไทย สายชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

Related posts:

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๑
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.๒
ค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ป.๕