ตัวแทนครูเข้าลงนามถวายพระพรในหลวง และสมเด็จพระบรมฯ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้นำตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และสามเณรที่บรรชาในพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ เข้าถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ให้หายจากพระอาการประชวร และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ณ สำนักพระราชวัง

ถวายพระพรในหลวง และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ถวายพระพรในหลวง และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ถวายพระพรในหลวง และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ถวายพระพรในหลวง และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ถวายพระพรในหลวง และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ถวายพระพรในหลวง และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ