กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๓

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

Related posts:

กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ สายชั้น ม.๑
พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
พิธีไหว้ครูระดับชั้น ป.๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙