กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๓

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

Related posts:

ค่ายกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๓
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
พิธีปัจฉิมนิเทศ ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙