กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๓

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร

ป.๓ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ตักบาตร