กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๒

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สายชั้น ป.๒

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สายชั้น ป.๒

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สายชั้น ป.๒

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สายชั้น ป.๒

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สายชั้น ป.๒

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สายชั้น ป.๒