กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครู และนักเรียนระดับสาย (ม.๔-๖) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ม.ปลาย เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร

ม.ปลาย เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร

ม.ปลาย เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร

ม.ปลาย เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร

ม.ปลาย เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร

ม.ปลาย เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร