พิธีไหว้ครูระดับสายชั้น ป.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ป.๑-๓

พิธีไหว้ครู ป.๑-๓

พิธีไหว้ครู ป.๑-๓

พิธีไหว้ครู ป.๑-๓

Related posts:

อบรมครูและนักเรียนแกนนำเพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้
รับรางวัลโรงเรียนรักษาวัฒนธรรมดีเด่น
ถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์