พิธีไหว้ครูระดับสายชั้น ป.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ป.๑-๓

พิธีไหว้ครู ป.๑-๓

พิธีไหว้ครู ป.๑-๓

พิธีไหว้ครู ป.๑-๓

Related posts:

ยินดีต้อนรับ รองฯ ศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์
แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ครูดี ไม่มีอบายมุข
ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานผ้าไตร ๗๗ ไตร เนื่องในโครงการบรรชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ