กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ สายชั้น ม.๑

คณะครูและนักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์

เจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ (ม.๒)

เจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ (ม.๒)

เจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ (ม.๒)

เจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ (ม.๒)

Related posts:

ค่ายบูรณาการ ป.๓
พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐