พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Related posts:

พิธีไหว้ครูระดับชั้น ป.๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ค่าย ENGLISH CAMP KG ๒๐๑๖ โครงการ MEP
พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙