พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Related posts:

กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐