พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

Related posts:

กิจกรรมวันภาษาไทย สายชั้นมัธยมศึกษา
ค่ายบูรณาการ ป.๓
พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙