พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

Related posts:

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๓
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙