พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

พิธีไหว้ครู ระดับสายชั้นมัธยม

Related posts:

พิธีไหว้ครูระดับชั้น ป.๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.๒
พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙