กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ สายชั้น ม.๑

คณะครูและนักเรียน สายชั้นมัธยมศึกษา ม.๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เป็นเจ้าภาพในกิจกรรมตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์

ม.๑ ตักบาตร สวดมนต์ วันศุกร์

ม.๑ ตักบาตร สวดมนต์ วันศุกร์

ม.๑ ตักบาตร สวดมนต์ วันศุกร์

ม.๑ ตักบาตร สวดมนต์ วันศุกร์