แสดงความยินดีกับครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี (ครูชำนาญการพิเศษ)

ครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี (ครูชำนาญการพิเศษ)

ครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี (ครูชำนาญการพิเศษ)

ครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี (ครูชำนาญการพิเศษ)