ขอแสดงความยินดี นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP)

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP)

ที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ

ละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับประเทศ

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร