กิจกรรมทำบุญตักบาตร สายชั้นป.3

คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่3 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ยาว โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย