กิจกรรมการแข่งขัน EP/MEP Open House Competitions (Zone A) Science and Mathematics Projects Work 2019. 10 July 2019 At Anurajaprasit School