แสดงความยินดีกับ ด.ช.วัลวิชญ์ จิตหมั่น

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วัลวิชญ์ จิตหมั่น นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ ชั้นป.๖/๒ ได้คะแนนสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาวิทยาศาสตร์ เหรียญทองแดง ระดับประเทศ

Related posts:

ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
แนะแนวอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา
ใบสมัคร อบจ.นนท์เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบคัดเลือก