พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรม พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙