พิธีถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ