กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ณ วัดแคนอก เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๗๗ รูป โดยกำหนดบรรชาในวันที่ ๒๒ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐