นิทรรศการ ร.๑๐

รร.อนุราชประสิทธิ์ ร่วมกับคณะครู นักเรียนแต่ละสายชั้น จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในวโกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่พระราชประวัติ พร้อมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายประทีป ต่ายจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เป็นประธานในงานนิทรรศการครั้งนี้