รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้นำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๖ เข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕ ปี TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี