ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานผ้าไตร ๗๗ ไตร เนื่องในโครงการบรรชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่ มหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำผ้าไตรพระราชทานจำนวน ๗๗ ไตร มอบให้นักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ที่จะเข้าบรรชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม นี้