ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงาน

Related posts:

กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ สายชั้น ม.๑
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐