ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงาน

Related posts:

กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ สายชั้น ม.๑
กิจกรรม "ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑"
กิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียน