ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงาน

Related posts:

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙