ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงาน